• Tỵ, Dậu, Sửu là tam hợp nên nếu tên của người tuổi Dậu có những chữ thuộc các bộ trên thì vận mệnh của họ sẽ rất tốt lành vì được sự trợ giúp của các con giáp
  • Theo địa chi, Dậu và Mão là đối xung, Dậu và Tuất là lục hại. Mão thuộc phương Đông, Dậu thuộc phương Tây, Đông và Tây đối xung nên những chữ như: Đông,

gà Xem tướng xem bói tình yêu qua tướng mặt Cung Tử Tức lễ hội ngày 10 tháng 10 âm lịch Nghề nham Mua nha thất sát cung thìn 3 chỏm tóc cặp đôi nhân mã và kim ngưu sử dụng bát hương bố trí cửa hàng kinh doanh theo phong thủy Bat tu mơ thấy ong cắn Go tranh cá chép phong thủy dep Loa Địa không cẩn vật không nên đốt tướng đàn ông không có anh em Tử vi tháng hai của người tuổi Dần Sao Phúc đức nhan cung tướng đàn ông giàu tật ách tháng phật đản tiep Phái FA lễ phục sinh anh hop HộiXòe Tử Vân NGÀY ngũ hành Duyên nằm mơ thấy bay lên Ngày quý dậu thần con giáp nam độc thân túi agrave mơ thấy lúa Đặt tên theo hoàn cảnh sinh cách xem tướng người 15 Dâm van han tên cho người tuổi Dậu