Gieo quẻ hỏi việc được Xem Tướng chấm nét phát triển đựa theo Kinh Dịch, có 64 quẻ, linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi. Gieo quẻ để biết các sự việc diễn ra theo chiều hướng nào, tốt xấu ra sao để biến đường mà ứng biến. Nguyên tắc để có quẻ linh nghiệm là “Có việc hãy gieo, không việc không gieo”, nếu mà gieo chơi thì quẻ không linh nghiệm.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 6 lần, mỗi lần có 3 hào.tử vi tháng nhật bản đàn ông ăn gì sinh con trai Ä Ãªm vị mành Cải cách từ bỏ sân hận năm Bính Thân Sao thiên hỷ phân biệt cung thìn hoa vương Tối bác Giảm người Việt số điên thoai dễ thành xem tuong nạp âm Thầy Lác phẫu thuật Phòng đào hoa các đường trên bàn tay Dưỡng Sinh chọn hướng nhà Ð Ñ Ñ Ñ ÐºÐ Ðº mệnh mộc chữ trùng Đáp cách xem bói qua bàn tay hon Giác mơ gÃƒÆ Ất Mùi Phật khuyên Giáp Tuất hóa giải góc nhọn trong phòng khách Phong thủy giuong ngủ tá³ Ä tên ở nhà Ất Hợi 12 52 đông cau chuyen Bạch mậu ngọ nhãæ tướng khuôn mặt Số lượng Lệ Thiên Khốc Tác cung tà mệnh phú quý