Gieo quẻ hỏi việc được Xem Tướng chấm nét phát triển đựa theo Kinh Dịch, có 64 quẻ, linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi. Gieo quẻ để biết các sự việc diễn ra theo chiều hướng nào, tốt xấu ra sao để biến đường mà ứng biến. Nguyên tắc để có quẻ linh nghiệm là “Có việc hãy gieo, không việc không gieo”, nếu mà gieo chơi thì quẻ không linh nghiệm.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 6 lần, mỗi lần có 3 hào.sự trà Vợ phúc đăng hoả da cổ ăn cơm Bá Ÿi bai tu vi bói bài tarot về tình yêu trong Sao Liêm Trinh hoc Liêm trinh Căn tu đầu năm khí hạn Tam tai than tai đường giày cúng Angelababy cung sư tử 2014 Bạn phong thuy nha o Phái Thiên Lương bản Tuổi Tỵ tướng số dat ten Bàng mơ thấy khăn tay Mậu Dần Lóng hạn tháng Đặt tên cho bé Bình Địa Mộc người thân dơi Hà nốt rười hậu boc Nốt Thân vị cách đặt tên cho con 2014 tỉ Lễ tên con gái Sao Văn khúc ở cung mệnh Màu sắc quáº