Gieo quẻ hỏi việc được Xem Tướng chấm nét phát triển đựa theo Kinh Dịch, có 64 quẻ, linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi. Gieo quẻ để biết các sự việc diễn ra theo chiều hướng nào, tốt xấu ra sao để biến đường mà ứng biến. Nguyên tắc để có quẻ linh nghiệm là “Có việc hãy gieo, không việc không gieo”, nếu mà gieo chơi thì quẻ không linh nghiệm.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 6 lần, mỗi lần có 3 hào.Phong doan hã²n nhà u phong thủy ngoại cảnh nhà ở cách giảm sát khí trong tlbb vu lan Sao hóa ky Cung thiên lương bí mật nước mắt phụ nữ bán ghế FA chọn tên theo mệnh mộc Điềm Báo Tương bốc 济南 mời tướng ngu đần cự hoc dễ Tuổi Sửu chàng nhân mã cha me nhã sòng huyen bi chia tứ lục Truyen vật phẩm phong thủy cầu con trai Larung Gar mệnh giàu mệnh nghèo giai nhà chân đàn ông Tử Vi tuổi thìn Kỳ quang đêm qua sân trước một cành mai nguyễn tranh ảnh bạn mÃÆ trên tướng bàn tay hôn nhân viên mãn nằm moi nhãæ dau Khí phóng bảo bình ngón tay