Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau, rồi bấm nút gieo quẻ.

Nam mô a-di-đà-phật.
Hôm nay giờ Tân Dậu, ngày Quý Tỵ, tháng Giáp Đần, năm Quý Mão, tức ngày 14/01/2023 âm lịch.
Nay con có việc hồ nghi chưa quyết. Con dốc lòng thành kính, khấu đầu trăm lạy, bạch đức.
Bạch Y Tầm Thanh, Cứu khổ Cứu Nạn, đại từ đại bi, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, chứng minh quyết đoán cho. Trong 100 quẻ thần tiên, con xin một quẻ. Nếu việc tốt ngài báo tốt, việc xấu ngài cứ báo xấu. Xin ngài báo ứng phân minh để con tỏ tường.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.


Ông Xem boi chòm sao đáng ghét cong viec sinh con cung ly Thổ chỉ chọn nghề hợp mệnh chuyện tình cảm 18 11 nhắn Ky tu vi xem duyên tiền định vợ chồng tá³ thế nhà hợp thập đầu chia tay Ä eo treo tranh giac hoi ky la dầm ngang Bai cong on cha me dat câu thang 5 phong thủy cây cối Sao LIÊM TRINH nguyệt thần tích phúc Diệu bàn thờ đẹp cho Go mất của tuần triệt nói bởi Khổng An chú đại bi bản Ngọ tẾt hải ban lムvan menh xem tuoi lay vo Giác thế Thanh Long cửu tử tinh hoa tghm chọn hướng