<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập HướngSAO TẤU THƯ tu vi sao phà dan 11 tử vi năm 2018 tuan Nu chon hướng nhà có số xem tháng sinh thuong chử tu vi Xem đường hôn nhân đoán chuyện Lễ hội tên cho con Phòng Bếp Hôn nhân tuổi Mão cung Hổ Cáp dễ bị lừa chú Tuổi Ngọ dương thủy báo giá tấm gỗ ghép tỏi Nguồn gốc chinh Hội Yên Tử TuẠtướng thay đổi bàn chân 12 thà ngày tốt xấu Tư vi ebook phong thủy tủ giày phong thuy nha o tảo Sao Linh tinh 22 vườn tượng Phật xem đại hạn thói quen tu hành nóng tính tai tiền kiếp học trò nap am bày hoa cúng má c