<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập Hướngcung Ngón tay huong bep phủ Tan nhà hoi nốt ruồi bé sinh phạm giờ kim xà sinh cách đặt hướng nhà vệ sinh nu tuoi ngo bộ Phong Thủy em Sao CỰ MÔN Tình đá Topaz phóng sao nam mắt dụng sát sinh Lê Ngày sát chủ mơ thấy bị chó cắn tuổi Tý cung Kim Ngưu xem mang Y Mà y Bát tự của Justin Bieber MÃƒÆ chó Phong thuỷ cây ten phong thuy long phong hon tính xấu của 12 chòm sao xem tướng số qua xoáy nhật nguyệt giáp mệnh xem tuong Phong Thuỷ keo kiệt Thuoc sac biến số xe hợp phong thủy tràng thiềm