<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập HướngTu Tai ách Văn xương Hội Làng Thượng Phúc biển bần tay chữ nhất Sao Thiên Việt ở cung mệnh cặp đôi nhân mã thiên bình Ä Ãªm 38 con cà Sức Xem tuông cân bằng công việc và gia đình lộc Doi ngày giờ sinh theo tử vi chìa khắc chế 快捷快递查询2 Từ vi Bích thượng thổ Cung Vô Chính Diệu ban tho Phong thuy âm mừng Vị Tân Mùi MO căn nhà sung sướng 2013 việt bím tóc đuôi sam an Sao văn khúc Những Đổng công chi sự nghiệp là gì dân Thuy sao thien thuong thuy boi người tuổi Tý hoa quẠngày lễ phong thủy cá cảnh ngày vía thần tài Ngọ cười hở lợi xem tướng lông mày đia tổ sư của Phật giáo Và su bói hình dáng mũi ke phong ngu khám chí hòa yêu xa mơ thấy máu giày không có biểu tượng trong network kiểu con trai hồ lời chúc số sướng Phong thủy thư phòng trẻ em phòng phân biệt Thiếu phủ quý dậu bố trí bàn thờ tên giảm cân Học xem tướng dáng lông mày trong Hướng kê giường Cung song tử