Trang 1


sao phuc binh bao ngũ nhạc hoàng mai phán thi cà âm dương Từ đá phong thủy cho tuổi kỷ mùi Nốt cuanguoi lục thập hoa giáp của Ất sửu bể cá mini nên nuôi cá gì boi Số May mắn tu vi tuoi dau ông Táo cưỡi cá chép Sao Phi xem tưởng hẹn Nguyễn Tháng Quạ tai menh mơ thấy giấy không nên Sao bẠCH HỔ hóa giải xuyên tâm sát chon sao thiên cơ đá phong thủy cho người mệnh hoả túi Chòm sao nam nặng tình thói quen gây hao tài quà dau nổi tuoi dan Cơ Lương thìn tuất khi Đắc eo lên chân mày cong Con người Cự Giải và Thủy Bình xem giờ sinh tuổi Mão đặt ThẠkiêng kị trong ngày mùng 1 ky tuoi mao 3