Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Chuyên mục gieo quẻ hỏi việc của XemTuong.net dựa vào cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ, cho phép quý vị có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng.., linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, chọn việc muốn hỏi, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ.

Hỏi:


con giáp có tài lộc vượng bính thìn là mệnh gì si nơi bóng đá su Tuoi ti mơ thấy chó con chết Văn lムpho mày chìa Cự môn cung tai bach 6 tuổi thìn mệnh mộc yểu Vòng Điểm Sự tích Vu Lan báo hiếu sao bát tọa Phong doan hã²n nhà u phong thủy ngoại cảnh nhà ở cách giảm sát khí trong tlbb vu lan Sao hóa ky Cung thiên lương bí mật nước mắt phụ nữ bán ghế FA chọn tên theo mệnh mộc Điềm Báo Tương bốc 济南 mời tướng ngu đần cự hoc dễ Tuổi Sửu chàng nhân mã cha me nhã sòng huyen bi chia tứ lục Truyen vật phẩm phong thủy cầu con trai Larung Gar