Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Chuyên mục gieo quẻ hỏi việc của XemTuong.net dựa vào cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ, cho phép quý vị có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng.., linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, chọn việc muốn hỏi, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ.

Hỏi:


thủy huyền tết hạ nguyên Phòng thủy bàn thờ thói quen xấu che hoa mau sac phong thuy Luận lá số xương học Phật hoc tướng đôi môi rước hy Sở Tình Bình hoa mang lại may mắn Khí giờ quan sát Dinh phong thủy loại người khiến ma quỷ sợ tuoi ngo tư vi Ð Ð Ñ u uống M bỏ kieng ky Tiết Văn han bói tình duyên hào hợi thúy thân tử vi tháng Диеты Phong Nước cục thịt dư ở mông Sao Bạch Hổ giẠSao Hóa quyền nội tâm kính Đặc hay thảo Ý nghĩa sao trực phù cổ