Trang 1


Chuông gió người có phúc tướng tướng nói lễ hội ngày tướng râu 14 go bồ xem bàn tay mệnh thủy thã³p sao phá quân Tướng tóc nháy mắt trái tướng số qua chỉ tay cách đứng Địa thế Sao Thai sao cát thay đầy tháng cua cây tài lộc bỏ bộ thiên thương ngực phụ nữ đẹp ta người tà dâm ngũ hành hỏa tuoi mui Tam hợp sao địa kiếp boi tinh duyên giờ sinh giờ thải thuận lợi trực ty huu ts Đằng sơn đặt tên cho con bằng tiếng anh sao lưu hà diem vi rẠm tổn tướng cách Giải mẫu tuổi vợ chồng 4 vua 2 chúa ba