Ý nghĩa sao Hỷ Thần la so đỡ người thân treo guong không gia vận xem hoa mùi dơi cung bảo bình và nhân mã có hợp nhau mat má ¹ cuoc giâc mơ Đằng Tu năm tân chòm sao nữ không thích yêu xa của nổi thị xem tuổi giàu sang con giáp tiểu nhân Thực Hợp trúng số độc đắc thai duong mầu xe hơp tuổi Cung song tử tai loc Van khan khai truong cưa hang 59 ky động thổ dau Hoà cửa phòng bếp ngày tốt ca mũi củ tỏi Đại Thử Ất Hợi Hà Uyên ngay tốt tên cho con tai bói ngày Sao Thiên Đức Sao Thiên lương