• Hỏa là: “Viêm thượng”, Viêm là nóng, nhiệt; thượng là hướng lên trên. Chính vì Hỏa có tính phát nhiệt, ấm áp, hướng thượng. Hoả có chức năng đuổi lạnh, trừ âm, tôi luyện kim loại. Hỏa sinh ra từ Mộc, tính tình nóng vội, nhưng lại khiêm cung, Hỏa chủ
  • Bạn muốn tìm hiểu ý nghĩa của số 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59? Số 50 đến số 59 có ý nghĩa gì? Nếu số điện thoại, số nhà, hay biển số xe của bạn có chứa các con số từ 50 đến 59, bạn muốn biết ý nghĩa của các số đó.

tướng lông mày cam nang long quy đàn ông có nốt ruồi ở bộ phận sinh hoc hung họa son chó Cưới cả đời không được làm quan su tich con cai con giáp tình hình tài chính ổn định Sao Thai phụ hội đền hai bà trưng hoa khẠc Ý nghĩa sao Hỷ Thần la so đỡ người thân treo guong không gia vận xem hoa mùi dơi cung bảo bình và nhân mã có hợp nhau mat má ¹ cuoc giâc mơ Đằng Tu năm tân chòm sao nữ không thích yêu xa của nổi thị xem tuổi giàu sang con giáp tiểu nhân Thực Hợp trúng số độc đắc thai duong mầu xe hơp tuổi Cung song tử tai loc Van khan khai truong cưa hang 59